Generated with MOOJ Proforms Version 1.5
*Pole wymagane
Imię *
Nazwisko *
Ulica, nr domu *
Miejscowość *
E-mail *
Powtórz swój adres mailowy *
Telefon *
Seminarium IV-go stopnia *

W seminarium IV-go stopnia mogą uczestniczyć wyłącznie absolwenci III-go stopnia, którzy zaliczyli kolokwium z materiału III-go stopnia na 6 tygodni przez terminem IV stopnia.

Przyjmuję do wiadomości, że *

Program Edukacyjny przeznaczony jest zasadniczo dla osób spoza działalności terapeutycznej.

Proforms
Reload
Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Login Form