W spotkaniach mogą brać udział wyłącznie uczestnicy i absolwenci naszego Programu

Witam wszystkich "Germańczyków"!
Jeżeli masz dobre łącze internetowe i zainstalowany program Skype oraz jesteś absolwentem naszego Programu Kształcenia w Germańskiej - możesz uczestniczyć w spotkaniach online, niezależnie od miejsca Twojego zamieszkania.
Zadaniem tych spotkań jest ugruntowywanie wiedzy w zakresie przerobionego na seminariach materiału oraz uzupełnienie jej dodatkowymi informacjami, które z braku czasu nie zostały przekazane, albo umknęły słuchaczowi podczas stacjonarnego spotkania.
Glównym celem tej formy samokształcenia jest
osiągnięcie umiejętności biegłego posługiwania się wiedzą w tak zaawansowanym stopniu,
żeby móc samemu  przeprowadzać analizy objawów widocznych
w płaszczyźnie narządowej oraz mózgowej (czyli sprawdzanie własnych wniosków z tomografią komputerową mózgu).
Tę umiejętność może każdy nabyć!

Jestem obecna na spotkaniu, jeżeli przynajmniej trzech absolwentów (z każdego stopnia) będzie brało w nim udział. W dniu spotkania łączę się z grupą przez SKYPE o godz.20:00

Spotykamy się w grupach:

Grupa I: pierwszy wtorek każdego miesiąca o godz.20h

W spotkaniu uczestniczyć mogą absolwenci I-go stopnia:  materiał spotkania obejmuje wiedzę z zakresu I-go stopnia

Grupa II: drugi wtorek każdego miesiąca o godz.20h

W spotkaniu uczestniczyć mogą absolwenci II-go stopnia: materiał spotkania obejmuje wiedzę z zakresu I-go i II-go stopnia

Grupa III: trzeci wtorek każdego miesiąca o godz.20h

W spotkaniu uczestniczyć mogą absolwenci III-go stopnia: materiał spotkania obejmuje wiedzę z zakresu I-go, II-go i III-go stopnia

Grupa IV: czwarty wtorek każdego miesiąca o godz.20h

W spotkaniu uczestniczyć mogą absolwenci IV-go stopnia: materiał spotkania obejmuje wiedzę z zakresu I-go, II-go, III-go i IV-go stopnia

Uczestniczący w ćwiczeniach online proszeni są o zaopatrzenie się z słuchawki  (one znacznie polepszają jakość akustycznego połączenia) oraz  o zapewnienie sobie pomieszczenia wolnego od przeszkadzających odgłosów na czas naszego spotkania (rozmowy osób trzecich, odgłowy urządzeń kuchennych i innych, hałasujące w pobliżu dzieci...itp.)
Takie dodatkowe akustyczne zakłócenia przeszkadzają w prowadzeniu rozmowy, z czego wynika niemożność porozumienia na skype.
Z góry dziękuję za przychylne potraktowanie tej prośby.

 

dla absolwentów

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Login Form