Absolwenci naszego Programu Edukacyjnego mają możliwość korzystania z materiałów, przy pomocy których mogą lepiej przyswoić wiedzę. Dlatego tylko osoby, które zaliczyły konkretne stopnie otrzymują dane dostępu umożliwiające otwarcie stron prowadzących do slajdów z tego konkretnego spotkania seminaryjnego.
Ten otrzymany login jest ważny rok. Myślimy, że ten okres wystarczy, żeby na ich podstawie sporządzić sobie osobiste notatki.
Poza tym mamy nadzieję, że te materiały pomogą w przygotowaniu się do kolokwium, którego zaliczenie jest warunkiem udziału w następnym stopniu seminarium.

uwaga!

Materiały seminaryjne są przeznaczone wyłącznie do oglądania. Wszelka manipulacja w kierunku prób kopiowania grafik prowadzi do atomatycznej utraty sesji. Naturalnie można się ponownie zalogować, ale jeżeli z powodu prób kopiowania materiałów, utrata połączenia z serwerem nastąpi trzy razy, to login zostanie zablokowany na jedną godzinę. Po trzykrotnym zablokowaniu loginu użytkownik traci hasło i może ubiegać się ponownie o jego otrzymanie, ale z wyjaśnieniem dlaczego jego prawo dostępu wygasło.

Z góry dziękujemy za zrozumienie tego zaostrzenia korzystania z chronionych prawem autorskim materiałów doktora Hamera i zapraszamy do nauki. W tym celu kliknij na wybrany klawisz poniżej.

Twoje materiały do nauki

Twoje kolokwium

dla absolwentów

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Login Form