Generated with MOOJ Proforms Version 1.5
*Pole wymagane
Imię *
Nazwisko *
Ulica, nr domu *
Miejscowość *
E-mail *
Powtórz swój adres mailowy *
Telefon *

Wybierz termin:

Seminarium III-go stopnia *

W seminarium III-go stopnia mogą uczestniczyć wyłącznie absolwenci II-go stopnia, którzy zaliczyli kolokwium z materiału II-go stopnia na 6 tygodni przez terminem III stopnia.


Zgłaszam uczestnictwo osób *

 

Przyjmuję do wiadomości, że *

Program Edukacyjny przeznaczony jest zasadniczo dla osób spoza działalności terapeutycznej.

Proforms
Reload