Obserwujemy zjawisko polegające na bezgranicznej lekkomyślności: istnieją osoby w Polsce, które krótko po wstępnym zapoznaniu się z Germańską prowadzą "terapię" i "diagnostykę", rzekomo według tej wiedzy.

Rozpoczynanie działalności terapeutycznej lub dydaktycznej po zapoznaniu się z portalem germanska.pl, czy po udziale w spotkaniach seminaryjnych jest dużym niebezpieczeństwem dla bliźnich.

Trudno jest w takim zachowaniu dostrzec intencje związane z niesieniem pomocy. Wygląda na to, że jest ono podyktowane wyłącznie motywami zarobkowymi. Doświadczenie nasze pokazuje, że ten brak odpowiedzialności jest tragiczny w skutkach.

Dlatego jeszcze raz przypominamy, że każdy uczy się Germańskiej wyłącznie dla siebie!

Chcesz korzystać z Germańskiej, to musisz być sam/sama dla siebie ekspertem tej wiedzy!

Nauka Germańskiej, to długoletni, trzytorowy proces poznawania:

  1. rzetelne poznawanie na drodze mentalnej (teoretyczna nauka wiedzy Germańskiej),
  2. rzetelne i bezkompromisowe rozwijanie rzetelności w stosunku do siebie samego (bezkompromisowe rozpoznawanie własnych odczuć)
  3. rzetelne poznawanie odkrycia dra Hamera na drodze praktycznej - zbieranie doświadczenia w oparciu o sprawdzanie słuszności odkrytych przez doktora Hamera zależności na samym sobie.

Germańska to wiedza na poziomie uniwersyteckim. Nie można jej w żadnym wypadku zmieniać, uzupełniać "alternatywami", uprościć, czy skrócić.

Ze smutkiem i jednocześnie przerażeniem obserwujemy jednak takie tendencje.

Zobacz również: ważna informacja

Program Kształcenia w Germańskiej Heilkunde przeznaczony jest dla osób spoza działalności terapeutycznej.
Naszą grupą docelową jest komórka rodzinna.
Włączanie Germańskiej w jakąkolwiek alternatywną tzw. terapię, prowadzoną przez absolwentów naszego Programu Edukacyjnego powoduje wyłączenie z naszej społeczności Germańskiej oraz zablokowanie dostępu do naszego portalu.
Nic Ci nie dolega?
Tym lepiej!!
Zacznij naukę już teraz!
Tylko w porę zdobyta wiedza umożliwia świadome korzystanie z
Germańskiej Heilkunde.
Jak zostaniesz postawiony przed groźnie brzmiącą diagnozą, będzie Ci ciężko zacząć się uczyć...

Login Form